Çocuklar Aynı Çatının Altında

Çocuktan Çocuğa ProgramıÇaça’nın yürütmekte olduğu bu Toplum temelli çalışmada çocuk hassasiyetini göz önüne alarak bölgede yürütülen çalışmalara aktif olarak kattığı 12-15 yaş arası 20 çocuğa etkin roller vererek ve desteklenerek tüm faaliyetlere katılmalarını sağlayıp, oluşturdukları kendi grup çalışmalarında, yaratıcılıklarını ve deneyimlerini sergileyecek alanlar oluşturmuştur. Böylece hem uygulamaları içselleştirip toplumsal algı ve anlayışlarının gelişmesine hem de uzun vadede toplumsal kalkınma amacına hizmet edecek çalışmaları sahiplenerek devam ettirmelerine katkı sağlamıştır.
Böylece ÇAÇA’nın bugüne dek yapmış olduğu çocuk çalışmalarına katılan çocukların daha sonraki süreçlere aktif gönüllüler olarak katılıp, çeşitli eğitimler alarak kendi kardeşleri ve mahalledeki diğer küçük yaş grubu çocuklarla ÇAÇA rehberliğinde çalışmalarını yürüterek aile bağlarının güçlendirilmesine, sosyalleşme ve toplumsallaşma süreçlerinde aktif roller almalarına destek vermiştir.