Çocuklar Aynı Çatının Altında

Batman Ebeveyn Toplantıları 2018Ailelerin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmaya dönük sohbetleri, çocukların eğitime erişimi ve sürdürülebilirliği konularında ihtiyaç odaklı uzman katılımlarını, bu gruba yönelik hizmet üreten kurum çalışan ve temsilcilerinin de katılımını içerecek biçimde uygulanan ebeveyn toplantıları.