Çocuklar Aynı Çatının Altında

Aile ZiyaretleriAilelerin çocukluk dönemine dair, bilgi, beceri ve kapasitelerini artırmaya ve farkındalığı arttırmaya yönelik  ev ziyaretleri halinde gerçekleştirilir. Bu ziyartlerde; erken çocukluk dönemi ve algısı, toplumsal cinsiyet ve pozitif iletişim yöntemleri, şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri olmak üç ana başlık üzerine aileler desteklenip güçlendirilir.