Çocuklar Aynı Çatının Altında

Aile DanışmanlığıAilelerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut hizmet,kaynaklara erişimleri kolaylaştırılarak söz konusu hizmet,kaynaklardan yararlanma düzeyleri artırmak için verilen destekler dendir. Bu program aracılığıyla ailelerin kültürel sosyal ve ekonomik olarak kalkınması desteklenmektedir.