Çocuklar Aynı Çatının Altında

ABOUT US

Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği

Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği (ÇAÇA) , Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirlenen temel hakların ve evrensel değerlerin hayata geçirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik, geliştirdiği çalışma modelleri aracılığıyla katkı yapmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllülüğün ve insan kaynağının gerekliliğine inanan ÇAÇA, çalışmalarını bu temelde yürütmekte ve tabanını gönüllüler oluşturmaktadır.

Kuruluş Süreci

ÇAÇA Derneği,2003 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde risk altında bulunan çocuk gruplarına yönelik önleyici ve iyileştirici çalışmalar uygulamak ve bu konuda etkili politikalar geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

İlke ve Yaklaşımlar

ÇAÇA Derneği, siyasi partiler, yerel yönetimler, hükümet ve devletlerden bağımsız bir Sivil Toplum Örgütüdür.

Demokrasi kültürünün ve sivil toplum anlayışının vazgeçilmez dinamiklerinden olan katılımcılığı benimseyerek, çalışmalarında kurumlar arası işbirliğini ilke olarak kabul eder.

ÇAÇA Derneği, tüm programlarında ve çalışmalarında toplum temelli ve hak temelli yöntem ve yaklaşımları benimsemektedir.

Kurumsal Hedefler
  • Çocuklara yönelik ulusal ve yerel politikaların, çocuk hakları temelinden gelişimine katkı sağlamak
  • Yerinde çalışma modelleri geliştirerek, hak temelli bir yaklaşımla çocukların gelişimini desteklemek
  • Çocuk hakları noktasından hareketle, toplumsal duyarlılığı ve katılımı sağlamak
Çalışma Alanları
  • Zorunlu göçten etkilenen çocuklar ve aileleri öncelikli olmak üzere sokakta çalışan çocuklar ve sokakta çalışma riski olan çocuklara yönelik önleyici ve iyileştirici çalışmalar gerçekleştirmek.
  • Çocuk Haklarının, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde uygulanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek.
  • Çocuk Hakları temelinde Hak Temelli yaklaşımların benimsenmesine yönelik, toplumsal duyarlılığı geliştirmek, sosyal politikaları etkilemek.
 Çalışma Yöntemleri
  • Sanat yoluyla önleyici ve iyileştirici çalışmalar gerçekleştirmek
  • Çocuklara yönelik psiko-sosyal çalışmalar gerçekleştirmek
  • Gönüllü Abi-Abla Programı, Sanat Atölyeleri Programı, Çocuktan Çocuğa Programı gibi faaliyetlerle çocuklarla birebir çalışmalar gerçekleştirmek
  • Toplumsal duyarlılığı arttırmaya yönelik; sergiler, söyleşiler, paneller, afişlemeler, toplantılar ve bu çalışmaların sonuçları üzerine geliştirilmiş yayın (kitap, broşür, bülten) çalışmaları gerçekleştirmek